Heesch, 2007-2008
opdrachtgever: Particulier

Het uitbreidingsplan staat een architectuur voor met als sleutelwoorden 'overwegend bak­steen'. Om de behuizing binnen de voorschriften optimaal te laten renderen, is ge­ko­zen voor een archetypische huisvorm. Deze op het eerste oog traditionele kenmerken wor­den van een hedendaagsheid voorzien door middel van het vouwen van het dakvlak. Dit krijgt extra accent doordat de daklijn over de transparante onderhoek wordt door­ge­zet. Daarmee weet het gebouw de wens van de toekomstige bewoners te be­ant­woor­den; een ingetogen architectuur met een sterke eigen identiteit.